Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, HÖGBY 7:1 HÖGBY STENKVARN

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarn av holländsk typ, uppförd kring 1800-talets mitt. Kvarnen har en säregen, lokal konstruktion därigenom att själva kvarnhuset helt byggt av murad kalksten; vanligen var denna typ av kvarnar byggda av trä. Kvarnen är i tre våningar och avslutas av en vridbar tornhuv som är spånklädd. Runt första våningen löper en balkong. I bottenvåningen finns ett par stora portar, genom vilka man kunde köra in i kvarnen med häst och vagn.
Kvarnens interiör och fasta installationer är i det närmaste intakta.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2