Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, HAGABY 1:8 M.FL. HÖGBY FYR

 Anlaggning - Historik

Historik
Den f d fyrvaktarbostaden vid Högby fyr uppfördes 1898 efter ritningar av dåvarande chefen för fyringenjörkontoret i Stockholm, Johan Höjer, som även ritat den intilliggande fyren.
Byggnaden är uppförd på hög källarvåning med själva bostadsdelen belägen i andra våningen. Bostadsdelen omfattade ursprungligen två lägenheter, en för fyrmästaren och hans familj och en för fyrvaktaren. I vindsvåningen finns ett par mindre rum. I källarvåningen fanns lagerutrymmen för mat och redskap samt fotogen för fyrens drift. Lägenheterna är idag ihopslagna till en och vinden har inretts till ateljé och utställningslokal.
Byggnaden är uppförd av tegel. Källarvåningens fasader är klädda med arbetad granit, huggen på Blå Jungfrun. I övrigt är fasaderna klädda med huggen kalksten. Det valmade taket är täkt med svart skiffer.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2