Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gävle kn, BRYNÄS 85:8 STENEBERGS SOCKERBRUK

 Anlaggning - Historik

Historik
Sockerbruket, en av Gävles äldsta industrier, grundades 1739 och baserades på import av rörsocker. Samma år uppfördes fabriksbyggnaden efter ritningar av slottsbyggmästaren i Stockholm, Peter Gerdes och troligen med hjälp av hantverkare från det då pågående slottsbygget i Gävle. Det är ett rektangulärt timmerhus med två våningar och dubbla vindsplan. Sadeltaket är brant och täckt med tegel och hade från början fem skorstenar. I bottenvåningen, där sockerberedningen utfördes, kläddes väggarna i tre rum med tegel som överdrogs med gips. Övervåningen rymde bl a två torkrum, där tackjärnsugnar installerades 1788.
Efter brukets nedläggning 1841 har byggnaden främst fungerat som segelduksfabrik och lagerlokal. År 1893 inköptes hela fabriksanläggningen av Gävle stad. Flertalet av brukets byggnader har sedermera rivits.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3