Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, ALHEMSKYRKAN 1 ALHEMSKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR -Alhemskyrkan är belägen inom bostadsområdet Morön. Den är placerad intill Skogskyrkogården och är förbunden med bygdens enda krematorium. Den används som både församlingsdelskyrka och begravningskapell.

Det är en tegelkyrka. Planen är rektangulär. Den har ett långt neddraget, skiffertäckt sadeltak, med takfallen åt entré- och korväggen. Fasaderna är klädda med vitt tegel. Kyrkan har en fristående klockstapel.

Invändigt är tegelväggarna vitslammade. Taket är klätt med blålaserad träpanel. Golvet är av marmor. Kyrkan har en fristående klockstapel.

Kormålningarna är utförda av Pär Andersson.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.