Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KYRKTEGLET 1 S:T ERIKS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
S:t Eriks kapell uppfördes ursprungligen som bisättnings/gravkapell för Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning 1911-13 och invigdes 1913. Arkitekt var A P Selling, som inte har ritat någon ytterligare byggnad för kyrkligt ändamål. Han har dock stått för ritningarna till några bostadshus i Stockholms innerstad under åren kring sekelskiftet 1900. Stora förändringar av kyrkorummet har ägt rum på 1930- resp 70-talet och 1994 flyttades kapellet till sin nuvarande plats.
S:t Eriks kapell fungerade ursprungligen som bisättnings/gravkapell till Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning som tidigare låg på platsen. De äldsta delarna av denna anläggning uppfördes under åren 1855-60 och kom att kallas "Grubbens" efter de ursprungliga markägarna, från och med 1922 S:t Eriks sjukhus. Det lilla gravkapellet ersatte 1913 den s k kyrkflygeln. Ursprungligen låg kapellet vid Agnegatans norra ände, strax väster om nuvarande Trygg-Hansas stora komplex. I början av 1970-talet var det rivningshotat. 1973 skänkte Landstinget det till Kungsholmens församling. På 90-talet revs många av de äldre sjukhusbyggnaderna och ersattes av en delvis ganska storskalig bostadsbebyggelse, som fick namnet S:t Eriksområdet. Centrum av detta utformades som två mot varandra ställda hästskoformade bostadshus och i mitten av den nya park som tillkom här, Grubbensparken, fick det lilla kapellet sin nuvarande placering. Det var 1994 som den lilla tegelbyggnaden rullades några hundra meter västerut och ingår nu som en del i det nya S:t Eriksområdet. Kapellet nyttjas f n även av en bulgarisk-ortodox församling.
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet
BNA Byggnadsnämndens arkiv
SSM Stockholms stadsmuseums arkiv
Kungsholmen Östra, Byggnadsinventering Stockholms stadsmuseum 1990, Stockholm 1990
Nilsson, C, Kyrkguiden. Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Stockholm 2001
Prager, K, S:t Eriks sjukhus: ett styvbarn bland sjukhus, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1993
Stahre, N-G m fl, Stockholms gatunamn, Stockholm 1992.
Uppgifterna är sammanställda av Stockholms stadsmuseum 2007.