Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, BALDER 2 MARIELUNDSKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Marielundskyrkan är uppförd år 1969 efter ritningar av arkitekt Tore Virke.

Marielunds kyrka, distriktskyrka inom församlingen, ligger i Östersunds södra utkanter i naturpark med tallar i ett bostadsområde från 1960-talet. Kyrkan är en treskeppig basilika, byggd i trä med rödmålad panel och brant tak i två fall, täckt av betongtegel. Kyrkan är i söder sammanbyggd med en lägre byggnad med församlingslokaler, bl.a. för daghem. Intill denna står en fristående klockstapel, även den klädd med träpanel.

Kyrkorummet är treskeppigt med valv och väggar klädda med blålaserad furupanel. Korpartiet kan avskiljas från långhuset med en vikvägg och bilda ett mindre andaktsrum. Med stängd vikvägg kan långhusdelen användas även för ickekyrkliga samlingar. Altarväggsrelief är utförd av Kalle Berglund. En ny orgel kommer att installeras i långhuset under 2003.

Ur beslut om skydd 2003