Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LANTMÄTAREN 1 LANTMÄTERISTYRELSENS HUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes 1642-44 i Kungsträdgården som lusthus åt drottning Kristina. Den fungerade samtidigt som källare till förvaring av trädgårdsprodukter. Byggnadsledare var slottsbyggmästaren Louis Gillis.
Den nedre våningen var på 1600-talet utformad som en loggia, uppburen av fem marmorkolonner.
1673 byggdes loggian in och väggen delades i blindarkader.
1689 uppläts ett rum åt lantmäterikontoret som från 1711 till 1975 disponerat hela byggnaden.
Huset fick sin nuvarande karaktär vid en om- och tillbyggnad 1754 efter ritningar av C. Hårleman.
1850-51 tillbyggdes det fram till nuvarande Västra Trädgårdsgatan efter ritningar av I. Carlberg.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X