Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, STORKEN 12 KV STORKEN 12

 Anlaggning - Historik

Historik
1800-talets senare del präglades av sociala missförhållanden. Arbetarna i Stockholm bodde trångt i dåliga hus med primitiva hygiensiska anordningar. Lärarinnan Agnes Lagerstedt, som engagerat sig starkt i dessa problem, lyckades få inflytelserika personer att teckna akter i ett bolag, AB Stockholms Arbetarhem, med syfte att låta uppföra sunda och ändamålsenliga arbetarbostäder. Stockholms stad upplät billigt en fastighet i kvarteret Storken vid Sibylle- och Jungfrugatorna. Husen, två gathus - ett vid varje gata - samt ett gårdshus, ritades av arkitekten E.O. Ulrich och var inflyttningsklara hösten 1893. De 66 lägenheterna fördelade sig på 30 om ett rum och kök, 14 om ett rum och litet kök (kokvrå) samt 20 rum med kakelugnsspis. Vidare fanns samlingssal, ett mycket litet enkelrum samt en trerumslägenhet som beboddes av vicevärden, Agnes Lagerstedt själv. Vid årsskiftet 1983-94 bodde här 288 personer, varav 143 barn under 15 år. Lägenheterna var för sin tid helt moderna och välrustade.
Stockholms Arbetarhems bostadshus blev en stor framgång varför bolaget 1896-97 lät bebygga den angränsande fastigheten i söder på samma sätt. Arkitekt var A.G. Forsberg. De nya husen inrymde 76 lägenheter varav sex om två rum och kök och en för vicevärden om tre rum och kök- den tidigare vicevärdslägenheten sammanfördes nu med samlingssalen och här inrättades bl.a. bibliotek. Man anordnade många gemensamma aktiviteter, t. ex. symöten, andaktsstunder och föreläsningar; vidare inrättades en handelsbod efter kooperativt mönster.
Bostäderna blev emellertid ganska snabbt omoderna. Under 1930-talet installerades nya vatten- och avloppsledningar och en del lägenheter slogs samman. 1952 såldes fastigheterna till en privatperson. Åren 1988-89 genomgår byggnaderna en omfattande restaurering.
Byggnaderna är uppförda av tegel under plåttak. Fasaderna mot Sibyllegatan har fem, fasaderna mot Jungfrugatan - ej ingående i byggnadsminnet - fyra våningar. Gårdsflygeln har fem våningar; vidare finns på gården en tvättstuga, bakung och badrum. Alla fasader är genomgående mycket sparsamt dekorerade. Byggnaderna bevarar i osedvanlig grad sitt utseende sedan byggnadstiden. Lägenheterna har kvar de ursprungliga snickerierna och kakelugnarna.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2