Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, MINAN 9 KV MINAN

 Anlaggning - Historik

Historik
De båda byggnaderna, med samkomponerade fasader, uppfördes mellan 1889 och 1894 efter arkitekten Ernst Stenhammars ritningar. Den nordeuropeiska renässansen har fått tjäna som förebild för den rika arkitektoniska utformningen med dess livliga materialverkan. Lanterninkrönta hörntorn, krenelerade gavelrösten och tureller ger byggnaderna dess karakteristiska silhuett. Det ljusröda fasadteglet kontrasterar mot hörnkedjor, fönsteromfattningar och entrépartier i ljus slätputs. Skulpterade sidoportaler och gjutjärnsbalkonger bidrar till det livfulla intrycket.
Byggnaderna uppfördes ursprungligen som bostadshus men har senare delvis fått användning som kontorslokaler. De bildar den sydvästra sektorn i Karlaplans aldrig fullbordade cirkelform och är med sina i stort sett oförändrade fasader av avgörande betydelse för platsen.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2