Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 VILLA LUSTHUSPORTEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Villa Lusthusporten ligger på platsen för det nedbrunna värdshuset Blå Porten. Efter ritningar av arkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien uppfördes en villa för grosshandlare Alfred Brinck. Villan inköptes av Stockholms stad och användes år 1897 till press och polishögkvarter vid konst- och Industriutställningen på Djurgården. Därefter köptes villan av konsul Hjalmar Wicander, som lät arkitekt Carl Möller utföra ritningar för ombyggnad och nyinredning av huvudbyggnaden samt för nybyggnad av stall och trädgårdmästarbostad. Dessa byggnadsarbeten var avslutade år 1900.
Nordiska museet erhöll villan som testamentsgåva år 1939 och sedan år 1941 har villan använts av institutionen för folklivsforskning vid Stockholms universitet.

KÄLLA: Regeringsbeslut nr 39, 1993-06-24.