Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BLÅMANNEN 21 CENTRALPOSTHUSET I STOCKHOLM

 Anlaggning - Historik

Historik
Centralposthuset i Stockholm stod färdigt 1903 och räknas som en av sin tids främsta monumentalbyggnader i Sverige. De ursprungliga planerna utarbetades av arkitekten F.G.A. Dahl (1835-1927) medan fasaderna i jugendstil utformades av arkitekten Ferdinand Boberg (1860-1946). Byggnadskomplexet utvidgades 1915 bakåt mot Klara norra kyrkogata efter Bobergs ritningar. Restaueringar och ombyggnader har ägt rum under 1940- och 1950-talen efter ritningar av Lallerstedts arkitektbyrå och 1984-1992 efter ritningar av AOS och senare BSK arkitektbyråer.
Byggnadskomplexet är uppfört i fyra fulla våningar med fasader av tegel och rödaktig sandsten med ett mäktigt torn mitt på fasaden mot Vasagatan. Hörnen mot Vasagatan är rundade och inrymmer trapphus. Tornets övre del är åttkantig och försedd med ett tornur samt flankeras av fyra tureller. Taken är skiffertäckta. Byggnaden har en mycket rik, fantasifull och varierad skulpterad fasaddekor. Byggnadskomplexets gårdar är sedan den senaste ombyggnaden inglasade.
Invändigt har huvudentrén mot Vasagatan med angränsande utrymmen och kassahallen i huvudsak bevarat sin ursprungliga karaktär med målad dekor samt golv och pelare av grön kolmårdsmarmor. Kassahallen domineras av fondväggens målning, utförd av Carl Wilhelmson. Målningsdekoren har i kassahallens angränsande utrymmen kompletterats av Sunde Fogde 1955 och Arne Charlez 1992. Även den s.k. plenissalen två trappor upp har bevarat sin ursprungliga interiör med stuckaturer i taket samt helboaserade väggar med infällda porträtt av generaldirektörer. Rumsinredningar av hög kvalitet finns även från senare tid, t.e.x. i aulan från 1986.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-05-02, Dnr 221-95-7962