Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:1 BERGSHYDDAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Hovskomakaren Nils Malmqvist fick 1838 kungligt tillstånd att uppföra en villa på lägenheten Berghyddan på norra Djurgården. Byggnaden, vars exteriör möjligen har utformats av arkitekten Fredrik Blom, är uppförd av timmer i nyklassicistisk stil och bestod ursprungligen av ett tvåvånings mittparti med envånings sidopartier under låga tak, kantade av balustrader. År 1845 kompletterades anläggningen med en envånings uthuslänga med framskjutande sidopartier, så att ett närmst slutet gårdsrum bildades. Ungefär samtidigt påbyggdes bostadshuset med två rum på övervåningen, flankerande mittpartiet. Vid en ombyggnad 1917 efter förslag av arkitekten Ragnar Hjort utbyggdes hela övervåningen och försågs med ett lågt valmtak. Invändigt har flera ombyggnader ägt rum, den senaste 1943. Byggnaderna är slätputsade med listverk målade i gult och vitt; taken är plåttäckta.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2