Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:15 M.FL. BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Bergianska Trädgården, som grundades av professor Peter Jonas Bergius (1730-90), låg ursprungligen på malmgården på Berielunds ägor vid dåvarande Carlbergsallén, i nuvarande Vasastaden. Trädgården testamenterades till Vetenskapsakademien av professor Bergius. Vid stadsplaneläggningen av området flyttades trädgården 1885 till sitt nuvarande läge i Frescati och vissa av de tidigaste byggnaderna återuppfördes där. På området fanns de bevarade sommarhusen Stora och Lilla Gustavsborg sedan 1860-talet och före 1885 även Frescati blekeri. År 1886 uppfördes föreståndarvilla på en kulle i centrum av anläggningen. Victoriaväxthuset byggdes i järn och glas 1899 efter ritningar signerade Schmidt & Schlieder, Leipzig. Det så kallade Nya Växthuset och Finnstugan byggdes 1925 efter ritningar av arkitekten Erik Fant som även ritade den institutionsbyggnad som uppfördes 1936.

Förslag till skyddsföreskrifter 1993

Omfattningen av byggnadsminnet enligt 1994 års beslut är under utredning