Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, GRÖNLANDET SÖDRA 13 RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden är en kontorsfastighet i sex våningar och takvåning uppförd 1930-32 för Riksförsäkringsanstalten efter ritningar av Sigurd Lewerentz. Från Adolf Fredriks kyrkogata leder ett portvalv med omfattning i natursten in till ett stort ovalt format gårdsrum där byggnadens egentliga huvudentré är belägen.
Byggnaden har strama, slätputsade fasader med skarpt utskurna murhål och djupt liggande fönster. Gärden är utformad som byggnadens centrala rum, den rundade gårdsfasadens öppenhet med tättsittande fönster i horisontella band kontrasterar mot gatufasadens slutenhet.
Stomkonstruktion, planlösningar, en fribärande spiraltrappa med kalkstenssteg, glasade väggpartier inramade av metallbeslag, enkla fyllningsdörrar med foder är väl bevarade och är typiska drag för tidens arkitektur.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-04-21, Dnr 221-95-6914