Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 THIELSKA GALLERIET

 Anlaggning - Historik

Historik
Krönt av ekonomisk framgång uppförde bankir Ernest Thiel Eolskulle på Blockhusuddens höjd som bostad och galleri för sin konstsamling. Byggnaden uppfördes 1904-05 efter ritningar av arkitekt Ferdinand Boberg; denne ritade även vid samma tid det närbelägna Prins Eugens Valdemarsudde.
Thielska galleriet har många beröringspunkter med Wienskolans jugendarkitektur. Ljusa, släta putsade ytor bildar grund för den sparsmakade ornamentiken, i putsen är kakelplattor infällda, mestadels i grönt. Mittpartiet, bland annat innehållande trapphuset, markeras som ett kupolkrönt torn. Verkan av den släta murytan förstärks av den fönsterlösa övervåningen, som markerar de stora utställningssalarna i tavelgallerierna, placerade på var sida av mittpartiet. Bottenvåningen var bankirens privatbostad.
Ganska snart efter inflyttningen tillbyggdes Munchsalen till det södra galleriet. Norr om villa byggdes samtidigt en friliggande stallbyggnad, även innehållande tjänstebostäder.
Ernest Thiel drog sig tillbaka som bankman vid sekelskiftet för att ägna sig åt sina kulturella intressen som översättare av Nietzche, mecenat och konstsamlare. Hans samlingar omfattar främst nordisk konst från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet; målningar av Konstnärsförbundets medlemmar som t.ex. Liljefors, Zorn och Carl Larsson intar en framträdande plats.
1924 förvärvade staten villan med viktigare möbler och inventarier samt tavel- och skulptursamlingar att hållas tillgängliga för den konstintresserade allmänheten.

KÄLLA: Regeringsbeslut nr 3, 1993-11-04