Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KAVALLERISTEN 2 KAVALLERIKASERN F.D. K1

 Anlaggning - Historik

Historik
Etablissementet tillkom under åren 1894-1897 efter ritningar av Erik Josephson för Kungliga livgardet till häst. Kanslibyggnaden uppfördes i tegel, granit och sandsten med ett formspråk i vasarenässans.
Den stora kaserngården omgavs av fem stallbyggnader i öster och väster samt ridhus mitt emot kanslikasernen. Vid kansliets gavlar grupperade sig mindre byggnader.
Ombyggnader och moderniseringar har gjorts under årens lopp, bl.a. har ridhuset efter en brand 1956 nyuppförts. Rivningar och interiöra ombyggnader har förändrat mycket av autenciteten. Trots detta har byggnadskomplexet stora kulturhistoriska värden, som delvis bevarat exempel på tidig kasernarkitektur.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, 1994