Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, PENELOPE 2 GAMLA POSTHUSET VID NYGATAN (POSTMUSEUM)

 Anlaggning - Historik

Historik
Posten har haft lokaler i kvarteret Penelope sedan 1720. Kungl. Postens huvudkontor uppfördes 1821-1853 efter ritningar av arkitekten Fredrik Blom (1781-1853). Byggnadsstommen i huvudbyggnaden mot Lilla Nygatan utgörs dock till en knapp tredjedel av (östra delen) av ett stenhus från o. 1650. Sedan 1946 inrymmer byggnaden Postmuseum. Ombyggnader har ägt rum bl.a. 1913 efter förslag av Victor Bodin, 1955 efter förslag av Lars-Erik Lallerstedt samt 1985-1986 efter ritningar av AOS Arkitekter AB.
Byggnadskomplexet består av huvudbyggnad om fyra våningar mot Lilla Nygatan och trevåningsflyglar utmed gränderna, sammanbundna av en tvåvåningsbyggnad mot Munkborgatan. De nyklassicistiska putsfasaderna med rusticerad bottenvåning är avfärgade i gulbeige. Framför huvudentrén finns en portik med doriska kolonner, förnyade på 1960-talet. De låga valmtaken är plåttäckta. Den mellanliggande gården glasades in helt vid den senaste ombyggnaden.
Betydande delar av 1600-talshuset står kvar. Förutom yttermurarna finns delar av innerväggarna och två kryssvälvda rum i bottenvåningen i behåll. Vidare är ett ursprungligt målat bjälktak framtaget i ett rum på första ovanvåningen; flera målade takbjälkar uppges vara bevarade men är dolda under senare undertak. I ett rum på andra ovanvåningen finns fragment av väggmålningar. Järndörren mot vinden kan också härröra från 1600-talet. Av Bloms nyklassicistiska inredningar bevarar vestibulen sin ursprungliga karaktär. Spegeldörrar och listverk från denna tid finns också bevarade i flera rum.

KÄLLA: Angående förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993.