Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, GULLBERGSVASS 17:3 GÖTEBORGS CENTRALSTATION

 Anlaggning - Historik

Historik
Göteborgs centralstation invigdes 1858 och ritades av Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919). Edelswärd var Statens Järnvägars första arkitekt och verksam där i 40 år, mellan 1855 och 1895. Under denna period ansvarade han för uppförandet av drygt 5000 byggnader, varav 297 stationshus. Från början uppfördes Göteborgs centralstation i rent nygotisk stil, inspirerad av medeltida katedraler. Redan i början av 1870-talet höjdes byggnaden och de nuvarande taken i fransk renässansstil tillkom. Den ursprungliga stationen hade en banhall som tågen stannade i. Denna byggdes om till vänthall 1923 med en ny konstruktion i limträ, ritad av Folke Zetterwall, Edelswärds efterträdare.

I december 2003 invigdes Resecentrum Göteborg som består av den gamla centralstationsdelen, nya Centralhuset med hotell, kontorslokaler, butiker och matställen samt Nils Ericssonsterminalen som invigdes 1996 och är en terminal för regionbusstrafiken. Den gamla yttre hallen, med sina målade kartbilder över de olika järnvägarnas sträckning, är inbyggd i den nya delen. Idag är stationen en s k säckstation och har 16 spår som slutar vid stationshuset.

Invigningen föregicks av en omfattande restaurering av stationen då stationshusets tegelfasader reparerades och omfogades varvid skadade stenar byttes ut. Den västra gaveln med landets största fribärande tegelvalv rekonstruerades liksom interiörerna i vänthallen som avser visa utseendet efter Folke Zetterwall ombyggnad 1923.

KÄLLOR: Centralstationen, artikel i Göteborgs-Postens nätupplaga, www.gp.se 2000-11-02
Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_centralstation 2006-08-15

susning.nu, http://susning.nu/susning.fcgi?action=browse&id=G%f6teborgs_central&oldid=G%f6teborgs_Centralstation 2006-08-15

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=349892&i_word=Folke%20Zetterwall 2006-08-15