Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mölndal kn, KVARNHJULET 1 MJÖLNKVARNEN KVARNHJULET 1

 Anlaggning - Historik

Historik
Ända sedan medeltiden har kvarnar funnits i de olika fallen i Mölndalsån. Förutom mjölkvarnar fanns här kvarnar för många andra olika ändamål, och så småningom utvecklades ett industriområde med bl.a. klädesstampar, pappersbruk, sågkvarnar och textilindustrier. Kvarnen vid fall 24 är en enda bevarade mjölkvarnen i området. Den är uppförd 1858 av tegel - den första i Mölndal. Den användes för sitt ursprungliga ändamål fram till 1881 då den blev kraftcentral för en sulfitfabrik. Senare fick den en ångpanna och blev slutligen elcentral. Kvarnen restaurerades 1984.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2