Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, NORDSTADEN 13:7 KV GAMLA TULLEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes 1882-83 av tegel i fyra våningar efter ritningar av arkitekten Adrian Crispin Peterson. Byggherre var grosshandlaren Max Malm, som redan från början inrättade sin bostad i de två översta och kontor i de två nedersta våningarna.
Den rikt utsmyckade putsfasaden i nyrenässans har ett centralt burspråk i de båda översta våningarna; det avslutades ursprungligen av ett torn, vilket dock revs 1931. Fasaden är avfärgad i gult med mörkare rödgul nyans i rusticeringar, omfattningar m.m. Taket är plåttäckt.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Då huset uppfördes var det den högsta byggnaden i kvarteret mot Norra Hamngatan. Mellan åren 1900 och 1920 bodde det över 50 personer i huset då det fungerade som hyreshus. Efter det har byggnaden ombyggts för kontorsändamål.

KÄLLA: Miljöhistorisk undersökning, Norra Hamngatan 4, 13 kv Gamla Tullen 7. Göteborgs Universitet, bebyggelseantikvarisk avdelning 1983-06-06