Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HAGA 8:3 KV FANJUNKAREN

 Anlaggning - Historik

Historik
LANDSVÄGSGATAN 4 - Byggnaden är ett av de sista bevarade trevåningshusen av trä och utgör et led i utvecklingen mot landshövdingehus.
I huset finns värdefulla delar från tre olika epoker. Gårdsfasaden och gatufasadens övre del med sin originella panel och eleganta runda vindsfönster samt vindsrummet har bibehållit sin ursprungliga karaktär sedan nybyggnaden 1849. Vid en ombyggnad på 1870-talet tillkom det utanpåliggande trapphuset och panelen med tillhörande utsmyckning på gatufasadens mellanvåning.
Bottenvåningens butiksfasad, entréhallens väggmålning samt delar av lägenheternas fasta inredning, bl a paneler och skåp, tillhör perioden 1925-30.
HAGA NYGATA 2 - LANDSVÄGSGATAN 6 - Byggnaden, som uppfördes 1881, tillhör den första generationen - 1875-o. 1885 - landshövdingehus. Kännetecknande för det tidigaste landshövdingehusen var de relativt flacka sadeltaken och fasadernas enkla klassicistiska dekor. Från omkring 1885 blev brutna, branta tak helt dominerande.
Detta landshövdingehus tillhör de första som fick ett brutet tak och är därigenom särskilt intressant.
Byggnaden är i huvudsak bevarad sedan tillkomsten. I samband med den senaste ombyggnaden - 1992-93 - har endast små förändringar gjorts i 3- och 4-rumslägenheternas planlösningar. Dessa är därför välbevarade exempel på de större bostäder som undantagsvis inreddes i landshövdingehus.
Särskilt värdefulla interiörer har huvudtrapphusets entréhall och de två stora hörnlägenheterna. Entréhall har golv med ursprungliga klinkerplattor och rekonstruerade vägg- och takmålningar från husets tillkomsttid. Hörnlägenheterna innehåller ett stort rum med kakelugnar och tre fönster i rad längs Haga Nygata. I dessa lägenheter finns även skafferier med delvis bevarad inredning.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1995-10-24, Dnr 221-7292-89.