Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, GOTTRÖRA 10:1 GOTTRÖRA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Gottröra kyrka ligger omgiven av bebyggelse och åkrar nära en större väg omkring en och en halv mil väster om Rimbo i det inre av Roslagen. Murarna är av gråsten i skalmursteknik. De äldsta partierna består av det kraftiga västtornet, långhuset och ungefär halva längden av norra och södra murarna i det lägre och smalare koret. Här har stått en romansk kyrka från 1100-talets slut eller 1200-talets tidiga del och koret har troligen haft absid. Denna tidiga kyrka hade sydportal i långhuset och troligen platt innertak av trä. Vid någon tidpunkt i slutet av 1300-talet byggdes den tunnvälvda sakristian intill korets nordmur. Under 1400-talets första hälft slogs kryssvalv av tegel i koret och långhuset. Senare under samma århundrade revs den gamla östra östmuren. Koret förlängdes och erhöll rak gavelmur. Både det nya koret och tornrummet erhöll stjärnvalv. Den nya östmuren gjordes rak och röstet byggdes av tegel. Samma material insattes i långhusets östra gavelröste. Framför sydportalen byggdes ett vapenhus. Tornet erhöll en hög, spetsig spira. På 1670-talet byggdes ett gravvalv för överste Börge Månsson Skeckta på Vängsjöberg, d. 1670, och hans släkt. 1763 upptogs en ingång i tornets västmur. Det tycks som om den medeltida karaktären bibehållits fram till 1893, då en våldsam brand härjade kyrkan. Därefter vidtog betydande iståndsättningsarbeten. Resterna av vapenhuset revs. Portalen flyttades till tornets sydmur och ombyggdes. Västportalen igenmurades. Ett trapphus murades i norra hörnet mellan torn och långhus som ersättning för det gamla av trä. Tornets ljudöppningar förstorades och ny spira blev gjuten. En glasmålning insattes i östra korfönstret. Innermurarna erhöll enkel dekorationsmålning. Triumfbågen breddades. Ny inredning anskaffades. Ny läktare byggdes eftersom den gamla brunnit. En stor restaurering utfördes 1961. Muralmålningarna från 1894 överputsades. Äldre färger framtogs på de inventarierna. som räddats undan branden och som sedan nymålats vid 90-talets restaurering. Kyrkans sadeltak och spira är plåtklädda. Kyrkan har i våra dagar en medeltida prägel exteriört medan interiören i nygotik präglas av 1894 års restaurering.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996-1999