Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Grums kn, BORGVIKSBRUK 1:3 M.FL. BORGVIKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 – BORGVIK

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 745, 1900: 1423, 1995: 377

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellförsamling utbruten ur Grums 1716 (förklarad annexförsamling 1922). Befolkningstal 1805: värdet avser 1810.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i utkanten av Vänerbygden, väster om Karlstad, på en i Borgvikssjön utskjutande udde. Området med bruksherrgård, kyrka och hyttruin är länets bäst bevarade bruksmiljö utanför bergslagsbygden och utgör riksintresse för kulturminnesvården.

RASERAD KYRKA / RUIN –

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING -
Kyrkobyggnaden uppfördes i flera etapper under 1700-talets första hälft, på initiativ och bekostnad av ägaren till Borgviks järnbruk, Erich Nilsson Borgström. Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, uppfört 1716-18, förbindelsegång och oktogonalt gravkor för familjen Borgström i öster från 1744 samt västtorn från 1735-41. Byggmästare till tornet och gravkoret var domkyrkoarkitekt Christian Haller. Gravkoret fungerar sedan 1842 som sakristia.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriören är karakteristisk för byggnadstiden, även om fönsteröppningarna sannolikt förändrats – de är numera spetsbågiga. Murarna är överdragna med vitfärgad puts. Långhusets sadeltak är belagt med lertegel, medan tornhuven, med dubbla lanterniner och spira, är kopparklädd. Det Borgströmska gravkoret täcks av en lökformad kupol belagd med svartplåt. När åskan 1879 slog ner och spräckte tornet slog man järnband omkring det och dolde dessa med plåtbetäckta, enkelt profilerade lister. Ingång i väster.
Kyrkan har en välbevarad 1700-talsinteriör. Kyrkorummet täcks av ett samtida
trätunnvalv, som 1745 pryddes med målningar av mäster Michael Carovsky, i övrigt verksam framförallt i Göteborg. Samma år tillkom västläktaren med bröstning ornerad med akantusblad och kolonetter. Såväl altaruppsats, predikstol som dopfunt är samtida med kyrkobyggnaden (1718) och utgör gåvor av Erik Borgström. Den slutna bänkinredningen är sannolikt ursprunglig. Den senaste större restaureringen av kyrkan utfördes 1949-51, då bl.a. skiffergolv lades in kyrkorummet och valvmålningarna togs fram.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.