Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, TENSTA 2:1 TENSTA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Tensta kyrka, en av landets märkligare sockenkyrkor, är belägen på Uppsalaslättens norra del, där den börjar övergå i mer kuperad skogstrakt. Fyra kilometer öster om kyrkan ligger Salsta slott. Det har antagits att ägarna till Salsta byggt kyrkan. Gårdens ägare Bengt Jönsson var med största sannolikhet kyrkans patronus under 1400- talet.

Den medeltida, högresta tegelkyrkan har rektangulärt långhus och smalare tresidigt kor. Sakristian, på korets nordsida, består av två rum. Vapenhus är tillfogat i söder. Den relativt oförändrade exteriören visar prov på gotisk tegelarkitektur av unikt slag för en svensk landskyrka. Fasaderna är rikt artikulerade med strävpelare, blindarkader och blinderingar.

Kyrkan är i sin helhet uppförd under folkungatid, ca. 1250-1350, vapenhuset är dock sekundärt. Kyrkans valv slogs på 1430-talet. Av särskilt konsthistoriskt intresse är kalkmålningarna, signerade 1437 av Johannes Rosenrod. Märklig är korets asymmetriska placering och gången i triumfbågsmuren, enligt A.C. Bonnier(1987) kan en ambon eller ett lektorium ha varit planerat.

På 1760-talet förstorades och upptogs fönster, väggarna vitkalkades. 1772 igenmurades korportalen och det södra korfönstret, valvbågar och kor vitkalkades. 1776 fick kyrkan nytt golv och vapenhuset restaurerades. Korets kalkmålningar framtogs och kompletterades 1894, 1919-20 återställdes alla målningar i mer ursprungligt skick. Vid restaurering 1967-68 fick kyrkan åter spåntak, och västgavelns portal öppnades.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996