Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Håbo kn, YTTERGRAN 4:1 YTTERGRANS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Yttergran har stiftets minsta medeltida kyrka. Den är uppförd under sent 1100-tal eller omkring år 1200 med murar av gråsten. Den består av ett långhus och ett smalare kor i öster som på 1700-talet förlängts för att inrymma en sakristia. I väster finns ett torn som uppförts i början av 1200-talet. Koret har troligen varit absidförsett från början. Ursprungligen var kyrkan försedd med ett platt innertak av bräder eller möjligen med öppen takstol. Omkring år 1300 vidgades triumfbågen och bågen mellan långhuset och tornets bottenvåning. Bågarna försågs med kvaderimiterande målningar varav rester finns kvar. Omkring 1480 välvdes kyrkan med tegelribbvalv och i samband med det gjordes triumfbågen högre. Väggar och valv försågs med kalkmålningar av Albertus Pictor. Vapenhuset i söder byggdes också i slutet av 1400-talet.