Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Håbo kn, YTTERGRAN 4:1 YTTERGRANS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Yttergrans kyrka, som är stiftets minsta medeltidskyrka, ligger på en ås väster om Ullevifjärdarna. Nordost om kyrkan står en delvis brädfodrad klockstapel, uppförd 1763-66. Omkring 100 meter nordväst om kyrkogården ligger ett begravningskapell, uppfört 1954 efter ritningar av arkitekten Bengt Romare.

Den vitputsade kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten, och består av rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, vapenhus i söder och torn i väster. Sakristian är belägen i öster, och har samma bredd som koret. Långhus och vapenhus har sadeltak, koret och sakristian täcks av ett gemensammt, valmat sadeltak. Tornet kröns av en karnissvängd huv, som i likhet med övriga tak är spåntäckt. Kyrkorummet nås via vapenhuset.

Av den lilla romanska gårdskyrkan med smalare kor och absid - uppförd i slutet av 1100-talet eller omkring 1200 - återstår det nuvarande långhuset och koret. Västtornet tillkom troligen i början av 1200-talet. Omkring 1300 vidgades triumfbågen samt arkadbågen mellan långhuset och tornkammaren. På 1480-talet slogs tegelvalv i kor och långhus, vapenhuset uppfördes och absiden avskildes från koret och användes som sakristia. Vidare förhöjdes tornet och försågs med en gotisk spira.

Kyrkans exteriör präglas till stor del av byggnadsverksamheten under 1700-talet. 1723 härjades kyrkan av en förödande eldsvåda, och reparationsarbeten påbörjades omgående. Det dröjde dock till början av 1740-talet innan kyrkan var återställd, och tornet kunde krönas med en provisorisk huv. 1745-46 revs absiden och den nuvarande sakristian byggdes. Vid en genomgripande restaurering och modernisering 1773-75 tillkom den nuvarande tornhuven, fönstren förstorades och kyrkan putsades utvändigt. Invändigt vitlimmades kyrkan och försågs med ny inredning.

Interiören präglas främst av Albertus Pictors kalkmålningar från sent 1400-tal, som togs fram vid en restaurering 1927 under ledning av arkitekten Sven Brandels, samt av 1700-talsinredningen, där bl.a. en altarpredikstol ingår.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996