Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJDE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Hejde kyrka är med undantag för sakristian, som byggdes 1795, uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är tornet och långhuset som kom till vid mitten av 1200-talet. Ett romanskt kor, möjligen försett med en absid, som hört till denna kyrka revs omkring år 1300 och ersattes av det nuvarande, gotiska koret.

Kyrkan har förutom tillkomsten av sakristian undergått ett fåtal utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden. Enligt en numera försvunnen runsten skall kyrkan ha brunnit på 1490-talet. Kyrkklockan, som även den har en runinskrift, kom till vid denna tidpunkt, och möjligen fick även tornhuven sin för de gotländska kyrkorna unika utformning vid detta tillfälle. Dessutom har kyrkans fönster ändrats i omgångar under 1800-talet.