Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, FÖLENE 14:1 FÖLENE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Forts. på byggnadshistorik för kyrka.
I augusti 1988 inleddes en ny invändig renovering då utrymmet under läktaren omdisponerades. Fyra respektive tre bänkar togs bort för ett förrådsskåp i söder och för klädhängare i norr. I vapenhuset gjordes en helt ny inbyggd trappa med handikapptoalett och skrubb under. Läktarbarriären försågs med ett skyddsräcke. Detta arbete var klart 1989 men under hösten 1991 fortsatte en fullständig invändig ommålning utifrån färgerna på altartavla och altarring. Väggputsen knackades ned och putsades om och då konstaterades att det fanns tretton olika putslager med olika färgnyanser. Det första lagret mot väggen hade stabil kalkputs och på det andra fanns dekormåleri i al secco som blottlades på norra väggen och konserverades i två olika stora ytor. Den ena ytan visar en röd blomranka och den andra har gul och svart bemålning liknande en ryttare. Två parallella linjer var dragna i våt puts omkring en meter från golvet som varit en markering i dekormåleri. De utfördes före förlängningen på 1600-talet och blev bedömda som renässansmålningar, alltså sent 1400-tal till tidigt 1500-tal, enligt Viola Hernfjäll som forskat om medeltida kyrkmålningar. Fjärde lagret från väggen var svartfärgat till cirka 1,5 meter över golvet. Mitt mellan fönstren på ej angivet lager satt målningar i form av "gåsfötter". En bänk togs bort på var sida, övriga glesades ut, fick nya bokbrädor och bredare sitsar med ny bänkvärme. De målades om och gaveldekoren förgylldes. Sakristian fick en omfattande upprustning med nya textilskåp. I väster sattes skärmväggar för trappan i söder och klädhängaren i norr. Masoniten i hålkälen togs bort och ersattes med träpanel lik takets. En ny och större taklist tillverkades. 1992 fortsatte upprustningen med restaurering och konservering av altaruppsatsen och predikstolen med dess tak, samt muralmåleriet. Predikstolens skick hade försämrats kraftigt sedan restaureringen 1936, vilket förmodades bero på elvärmen. Limfärsdekoren på korgen flagnade kraftigt. Räcket var i bäst skick. Medel till renoveringen utgick från kyrkofonden som valt ut vissa kyrkor tillsammans med Riksantikvarieämbetet för att minska byggarbetslösheten.