Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borås kn, GÄSSLÖSA 6:1 SANKT SIGFRIDS KAPELLKREMATORIUM

 Anlaggning - Historik

Historik
St. Sigfrids griftegård togs i bruk 1940 men det kombinerade krematoriet och kapellet invigdes först 1944. Den stilrena byggnaden ritades av stadsarkitekt Harald Ericson i samarbete med kyrkoföreståndaren Berndt Schmidt. Byggnaden består av ett antal sammanfogade byggnadskroppar och ansluter stilmässigt till funktionalismen. Den karaktäriseras av stora rena väggytor i vit slätputs samt mycket välbearbetade och utsökta detaljer som kopparplåt vid taken och varierande fönsterformer. Även interiört är formgivningen designad intill minsta detalj och allt är välbevarat. Byggnaden har genomgått mindre om- och tillbyggnader år 1954, -62 och -69 samtliga gånger efter ritningar av Harald Ericson.