Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, VÄSTRA STENBY KYRKA 1:1 VÄSTRA STENBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - VÄSTRA STENBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 895, 1900: 1177, 1995: 754

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. (Västra) Sten införlivad 1813. Namnet därmed ändrat från Kälvesten till Västra Stenby. Sammanbyggnad mellan Kälvesten och (Västra) Sten beslutades 1798.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen ca 5 km söder om Motala på en svag höjd med utsikt över ett mjukt böljande slättlandskap med många fornlämningar. Invid kyrkan finns f.d. prästgård och skola. Den i samband med sammanbyggnaden övergivna Stens gamla kyrka är i dag en ruinkulle.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en utbyggd tresidig sakristia i öster samt torn i väster. I: Den till största delen rivna medeltidskyrkans utformning är känd utifrån en avbildning av Elias Brenner från 1670. Den bestod då av ett rektangulärt långhus och ett smalare absidkor, uppförd under äldre medeltid. Absiden var dekorerad med lisener och rundbågsfris. Ett torn med avtrappat murliv och tredelad ljudöppning i översta våningen hörde antingen till den ursprungliga anläggningen eller tillbyggdes kort tid därefter. Framför långhusets sydportal fanns ett timrat vapenhus av okänd ålder. Vid någon tidpunkt därefter revs det romanska koret och ersattes med ett nytt, något bredare än långhuset, samt en sakristia på korets nordsida tillbyggdes. Riven, förutom tornets nedre del, i samband med att ny kyrka uppfördes på samma plats. II: Den nuvarande stenkyrkan ritades av P. W. Palmroth och uppfördes av byggmästare Johan Holmberg 1811-12, intill föregångarens kvarstående torn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Nyklassicistisk exteriör med vitputsade fasader. Långhus och kor har sadeltak, tornet en låg huv. Kyrkorummet täcks av tunnvalv. Ursprungliga korfönster igensattes 1939. Altartavlan målades av Pehr Hörberg redan 1798 och den ståtliga arkitektoniska inramningen utfördes troligen 1819 och målades av J. F. Kock samma år. Predikstolen utfördes av Anders Malmström 1811-12 och återfick 1985 sin ursprungliga bemålning i svart med förgyllda ornament. Malmström har även utfört tavelramar och nummertavlor. Orgelfasaden från 1822 döljer ett verk från 1892. Bänkinredningen förnyades 1912 och 1938-39. Kyrkorummet och dess färgsättning har delvis förändrats vid de större restaureringarna 1912, 1938-39 (Johannes Dahl), 1965 (Ture Jangvik) och 1971 (Kurt von Schmalensee). Läktarunderbyggnad tillkom 1912 och utvidgades 1965.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Dopfunten förfärdigades av M. Hacke 1663.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.