Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, MARIA 1 MÅRTEN SKINNARES HUS OCH GAMLA DÅRHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
MÅRTEN SKINNARES HUS - Det är troligt att byggnaden varit Mårten Skinnares privatbostad och att den byggdes 1520, vilket en minnesplatta på huset anger. Byggnaden har ursprungligen haft ytterligare en våning och ingått i ett större komplex av byggnader, varav de övriga nu är borta. Byggnaden har varit förråd och fram till 1930-talet tjänstebostad för hospitalet. Efter en genomgripande restaurering står byggnaden nu som museum.

GAMLA DÅRHUSET - I mitten av 1700-talet skedde stora nydaningsarbeten vid hospitalet och 1756-57 uppfördes denna särskilda dårhusbyggnad där "tjänligt rum för tolv usle, svagsinte och rasande personer". Byggnaden hade ritats av C.J. Cronstedt. Den tillbyggdes omkring 1900 och användes fram till 1955 som bageri. Tillbyggnaden är numera riven.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Regeringsbeslut, 1993-04-07, nr 7