Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, BRUNNEBY 1:1 BRUNNEBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkan uppfördes sannolikt i slutet av 1200-talet som gårdskyrka till Brunneby, vilken senare givit namn till socknen. Kyrkan är uppförd av kalksten och dess nuvarande utformning med rektangulärt långhus och jämnbrett rakavslutat kor härrör från en ombyggnad på 1400-talet. Kyrkans mycket speciella takryttare tillkom 1747 av byggmästaren Gabriel Bragner i Linköping. År 1828 uppfördes en ny gemensam kyrka för Brunneby och Klockrike församlingar och Brunneby kyrka såldes till gårdens ägare. Därefter användes kyrkan som magasin fram till 1970-talet då den åter sattes i stånd som gudstjänstlokal under ledning av ingenjör Ture Jangvik i Linköping. Kyrkan ägs idag av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk, medan Stiftelsen Brunneby kyrka har ansvar för verksamheten.