Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västervik kn, SMALSPÅRET 1:1 SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN STRÄCKAN JENNY-VERKEBÄCK

 Anlaggning - Historik

Historik
Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Westerviks Järnväg (HWJ) öppnades för trafik 1879. Genom utbyggnader i etapper kom banan 1922 slutligen att förlängas till Växjö och kunde därmed knytas ihop med flera andra järnvägslinjer. Vid den här tiden fanns ett nät av smalspåriga järnvägslinjer i östra Götaland, viktiga för personbefordran och inte minst för godstransporter från och till de större och mindre industriorter av olika karaktär som vuxit fram i inlandet under 1800-talets sista decennier och i början av 1900-talet.

Hultsfred-Westervik Järnväg övertogs 1949 av Statens Järnvägar (SJ), som bedrev trafik på banan fram till 1984, då persontrafiken upphörde. Året efter upphörde även godstrafiken. Då var banan den sista smalspårsbanan i landet som SJ bedrev trafik på.

1987 öppnades banan åter, denna gång i privat regi av Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnvägsaktiebolag (VHVJ). Detta bolag tvingades i konkurs 1992. Året efter köptes bandelen Jenny-Verkebäck från konkursboet av Vägverket som 1999 i sin tur sålde denna del av banan till den nuvarande ägaren Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan (FAS) som numera bedriver persontrafik på sträckan Västervik-Hultsfred genom Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF).