Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ulricehamn kn, BOGESUND 1:88 M.FL. VATTENVERKET I ULRICEHAMN

 Anlaggning - Historik

Historik
Vattenverket i Ulricehamn är beläget i järnvägsområdet nära sjön Åsunden och omges idag av ett naturområde med strandpromenad. Området som uppfördes i och med järnvägens tillkomst representerades tidigare av det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets tegelarkitektur. Idag är alla äldre byggnader på området rivna med undantag av det nu aktuella vattenverket.

Under sent 1800-tal ökade inflyttningen till staden Ulricehamn. Förklaringarna till detta var många; en växande industri, folkökning i omlandet och invigningen av järnvägen mellan Ulricehamn och Vartofta 1874. Den snabba befolkningsökningen i staden ledde till att den sanitära situationen med öppna brunnar i staden blev ohållbar samtidigt som kraven på brandsäkerhet skärptes.

Lösningen på problemet blev byggandet av ett vattenverk som utrustades med den senaste tekniken. Nere på området Maderna, nära Åsunden, borrades en nio meter djup brunn ner till grundvattnet. Själva vattenverksbyggnaden ovan brunnen uppfördes 1914 och ritades av den göteborgsbaserade civilingenjören Per Gustav Blidberg.

I början av 1940-talet byttes elmotorn med tillhörande pump. Det tidigare bränsleförrådet inreddes till verkstad och den tidigare verkstaden blev kontor. Kaminerna som värmde byggnaden togs bort och ersattes med en värmepanna. Vattenverket försåg hela Ulricehamns stad med vatten fram till 1954 då ett nytt vattenverk anlades. Det gamla vattenverket har sedan dess fungerat som reservvattentäkt. Efter att driftschefen gick i pension 1975 så förföll och vandaliserades byggnaden. Högreservoaren, som användes fram till 1980-talet, är bevarad i så gott som ursprungligt skick. En exteriör restaurering genomfördes på båda byggnaderna 1999 i samarbete med Regionmuseum Västra Götaland och Länsstyrelsen.

KÄLLA: Beslut byggnadsminnesförklaring, Västra Götalands län, 200-02-26, Dnr 432-33336-1998