Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, BALLTORP 4:17 TOMTENS KALKBRUK

 Anlaggning - Historik

Historik
Bolaget Tomtens Kalkbruks AB bildades 1913 av Gustav Torstensson, Birger Torstensson och C.E Klingström. Kalkbruket var ett av de största i Västergötland och vid bruket framställdes bränd, släckt och finsiktad kalk till försäljning.

År 1932 fanns 29 fältugnar i en lång rad och fram till slutet av 1960-talet brändes kalken i dessa.

År 1918 uppfördes en numera riven kontorsbyggnad och 1930 uppfördes den nuvarande verkstadsbyggnaden. Den innehöll en verkstadslokal, en matsal samt en bostadslägenhet om tre rum och kök. Denna byggnad är numera bostad och avstyckad från Balltorp 4:16.

Under 1945 byggdes en numera riven fabriksbyggnad.

I mitten av 1950-talet bröts ca 15 000 ton kalk. Antalet ugnar var 30 stycken och maskinparken bestod av ett sorteringsverk, två grävmaskiner och en lastmaskin

Kalkbruket köptes 1975 av Rosén & Söner AB. Kalken krossades i olika fraktioner och användes exempelvis som jordbrukskalk, sjökalk och skogsgödning. Produktionen av jordbrukskalk uppgick 1979 till 15 000 ton. Brytningen upphörde i mitten av 1990-talet.

Tomtens kalkbrott ägs i dag av PR-slamsugning som driver en komposteringsanläggning inom området. Planer har även funnits från olika håll att göra området till en upplevelseanläggning. Tomtens kalkbruk utgör ett av de mer välbevarade kalkbruken i kommunen och berättar om traktens en gång så omfattande kalkindustri.