Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KÄLLAN 8 MONTÉNSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Monténska huset uppfördes 1887-89 efter arkitekten Albin Sjösteens ritningar. Byggherre var fabriksfirman Lars Montén & Co, tillverkare av såpa och stearinljus. Ägare till firman var Carl Rosengrén och Erik Bergstedt, vilka var systersöner till fabrikören Lars Montén, som 1823 grundat Sveriges första såpfabrik. En såpfabrik fanns redan på gården då flerfamiljshuset uppfördes. Vid Mariatorget, som vid den här tiden hette Adolf Fredriks torg, byggdes flera hus under 1800-talet, men det var egentligen först under det följande decenniet som torget fick något av den inramning det har idag.
Huset som är byggt i fyra våningar har en monumental putsfasad med kolossalkolonner och fronton. Firmans monogram omgivet av figurerna Merkurius och Industria kröner fasaden. Gårdsfasaden är däremot enkel och utan utsmyckningar vilket är typiskt för tiden. Varje plan rymmer en större och en eller två mindre lägenheter, de mindre nås från ett sekundärt trapphus. Lägenheterna har en fast inredning med taklister av stuck, fyllningsdörrar, plank- och parkettgolv samt i några fall höga paneler. Paradvåningen på våningen 2 tr, som var avsedd för Carl Rosengrén har en rikt utformad inredning med höga paneler, gyllenläderstapeter, ornerade stucktak, stjärnparkettgolv och takmålningar. Flera kända arkitekter och konstnärer såsom Valfrid Karlsson, Agi Lindegren, Carl Grabow och Sven Scholander medverkade vid inredningen av våningen.
Såpfabriken byggdes om till bostäder 1926 och genomgick därvid en fullständig förvandling med nya trapphus etc.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2006-05-02, Dnr 2031-97-19294