Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, FJÄRDINGEN 22:1 DOMTRAPPHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Domtrapphuset, som är av medeltida ursprung, uppfördes troligen omkring 1280. Tornet antas ha ingått i den medeltida ringmuren, som omgärdade Domberget innan domkyrkan byggdes. Domtrapptornet anses därför vara Uppsala stads äldsta byggnad. Huset rustades upp i slutet av 1500-talet. Det innehades då förmodligen av stadens hospital, till vilket det skänktes av Per Brahe. Sitt nuvarande utseende fick domtrapphuset genom en ombyggnad 1764-67 efter ritningar av C. J. Cronstedt. En yttre restaurering företogs 1960, varvid tegelmurverket i tornets sydvästra fasad frilades. Byggnaden, som tidigare bl.a. använts som studenthäkte, inrymmer numera institutionslokaler, bostäder och restaurangen "Domtrappkällaren".

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X