Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vetlanda kn, KARLSLUND 2:5

 Anlaggning - Historik

Historik
Kort efter den nödvändiga utvidgningen av Kapellkyrkogården
1951 började man diskutera en helt ny kyrkogård som skulle täcka
behovet. Från början stod det klart att man ville ha en skogskyrkogård.
1957 utarbetades en skiss av arkitekt Olof Hulth, Stockholm.
Anläggningsarbetena för etapp 1 påbörjades 1962 och denna del
skulle tillgodose behovet för 15-20 år framåt. Granitmurar upplades
kring hela det avsedda området. Invigningen skedde 1964. 1977-78
anlades nya gravkvarter på kyrkogårdens dittills oplanerade sydvästra
del. För projekteringen stod Ingenjörsfirman Orrje & Co., Växjö.
1979 lämnades tillstånd till anläggandet av en minneslund i anslutning
till ceremoniplatsen. 2004 anlades nya kvarter direkt öster om
Skogskyrkogården, dessa kallas för ”Parkkyrkogården”.