Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borlänge kn, DALSJÖ 9:51 ORNÄS STATION

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Ornäs station med stationshus, uthus och jordkällare är en sammanhållen
och välbevarad miljö. Inga tillbyggnader eller förändringar har förändrat de
bevarade byggnadernas exteriörer i någon större omfattning. Det av Axel
Kumlien ritade stationshuset har en planlösning som i alla väsentliga delar är
bevarad. Detaljer av inredningen är också bevarade, till exempel den
tidstypiska inredningen i väntsalen. Stationshuset är ett välbevarat exempel
på de mindre stationshus som uppfördes i ett stort antal på de enskilda
bansträckorna. Denna stationstyp är idag sällsynt, då många liknande
stationer rivits, sålts eller förändrats. Stationen och dess miljö besitter
sammantaget ett högt kulturhistoriskt värde.