Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, LILLA RÅRED 1:2 M.FL. KVARNADALEN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Halland är ett landskap med många bäckar och åar som rinner från det höglänta inlandet ner mot slättbygderna vid havet, och det har länge funnits goda förutsättningar att använda vattnets kraft.
I Ulvatorpsbäcken, längs en sträcka på några kilometer från källan i en höglänt mosse till den rinner ut i jordbrukslandskapet, finns en fallhöjd på nästan 60 meter.

Förutsättningarna för kvarndrift har därför varit mycket goda och man tror att kvarn-lägena vid Ulvatorpsbäcken har sitt ursprung i mitten på 1600-talet, med belagda uppgifter om elva skvaltkvarnar på platsen år 1697.
Kvarnarna har varit husbehovskvarnar, avsedda för gårdarnas egna behov och samägts av en eller ett par gårdar bland bönderna i Ulvatorp, Råryd och Svenstorp i Sällstorps socken och Vallby i Veddige socken.
Åtta av kvarnarna finns dokumenterade i landsbeskrivningen för Hallands län från 1729. Antalet kvarnar ökade sedan till 12 eller 13 kvarnar år 1784 och vid 1800-talets början, då antalet kvarnar var som högst och det lär ha funnits upp-emot 15, för att sedan kontinuerligt minska till sju kvarnar år 1872.

Skvaltkvarnarna i Ulvatorpsbäcken har varit kontinuerligt i drift fram till 1910- och 1920-talen, undantaget kvarn F och H som var i bruk in på 1930-talet och någon kvarn som även ska ha malt sporadiskt under andra världskriget.