Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gullspång kn, KVARNTORPET 1:2 M.FL.

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Industrihamnen Otterbäcken har tidvis varit den största i Vänern. Otterbäcken har dock betydligt äldre anor som bihamn till Kristinehamn med utskeppning av järn från fl era av Bergslagens järnbruk. Det stora upp svinget för Otterbäcken kom på 1800-talet som central järnutskeppningshamn för Bergslagen. Även varv- och rederiverksamheten var betydande. Karaktären av industrihamn förstärktes under 1900-talets senare del med utskeppning av zink och bly som transporteras från Åmmeberg vid Vättern. Från Otterbäcken går frakterna ut till bl.a. belgiska och nordfranska hamnar. Otterbäcken är även år 2000 en av de större vänerhamnarna.En bihamn till Kristinehamn var även Årås i Södra Råda, som numera tillhör Västra Götalands län men ligger i landskapet Värmland. Vid Årås säteri låg mellan 1695 och 1876 Värmlands sydligast belägna järnbruk. I Åråsviken har funnits flera lastageplatser t.ex. vid Dyrön och Lakesten. Längre söderut har herrgårdar som Säby och Börstorp haft egna mindre lastageplatser.

KÄLLA: Vänerns fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.