Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Säffle kn, KROKSTAD 3:122 DUSEUDDE FYRPLATS

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Byälvens mynning är en maritim kulturmiljö med ett historiskt intressant läge kring utloppet av det stora vattensystemet. Långt innan Säffle kanal och fyrarna i älvmynningen tillkom var vattenleden ett betydelsefullt transportstråk, bl.a. förknippat med medeltidens pilgrimsled upp mot Norge och senare med järnlaster. Förhistoriska fornlämningar bär vittnesbörd om betydligt tidigare aktivitet kring älvens nedre lopp. Stora gårdar som Krokstad och Sund har medeltida anor och har även haft egna lastageplatser. Knusesund (Säffle) ansågs på 1500-talet vara en av de viktigaste väner ham narna, i egenskap av handels- och marknadsplats för en stor del av Vänern. Låka vid mynningen har gammalt ursprung som lastageplats för Byälvs leden. Tillkomsten av Säffle kanal 1837 fick stor betydelse för Byälven, där merparten av järnbruken längs sjöarna under 1800-talet kom att efterträdas av sågverk, massa- och träindustrier. Spässhult utanför Låka blev hamn för omlastning till kanalpråmar, bl.a. upp till Billeruds bruk i Säffle. Kanalombyggnaden 1866-70 gav bättre farbarhet vid högt vattenstånd. Då anlades fyrarna vid Duseudde och Hösbacksholmen och 1923 tillkom Skatuddens fyr vid Spässhult.

KÄLLA: Vänerns fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.