Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tjörn kn, PATER NOSTERSKÄREN 1:1 FYRPLATSEN PATER NOSTER

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Paternosterskären utanför Marstrand har i alla tider av sjöfarande betraktats som mycket riskfyllda. Kanske namnet "Pater Noster", som betyder "Fader vår", har sitt ursprung i de böner som sjöfarande bad för att klara dessa skär och grynnor. Kungliga brev från 1720- och 1750-talen talar om behovet av en fyr i dessa vatten. Diskussionerna resulterade senare i byggandet av en spegelfyr på Marstrands fästningstorn 1781. Den nya fyren betraktades dock snart som opålitlig eftesom den på grund av sin höga placering lätt kunde försvinna i dimma och moln. Av den anledningen föreslog Förvaltningen av sjöärendena att en ny fyr skulle uppföras på Hamnskär, en av de sydvästligaste klipporna av Paternosterskären.