Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömstad kn, NORD-KOSTER 1:5 M.FL. NORDKOSTERS FYRPLATS

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Nordkoster är en ö i ögruppen Koster i Tjärnö socken utanför Strömstad. Det är den näst största av öarna som ingår Kosterarkipelagen, och är mer karg och bergig än Sydkoster. Från Norge kom år 1845 önskemål om uppförande av dubbelfyrar på Nord-koster eller på någon annan plats i närheten. Sverige ansåg att Norge bode vara med och bekosta fyrarna men efter förhandlingar tog Sverige på sig hela det ekonomiska ansvaret. Ritningar uppgjordes av Carl Sandell och omfattade två låga, cylindriska torn av tegel, som från början planerades att utrustas med linsapparater av tredje ordningen med tillhörande lanterniner. Från norskt håll kom dock önskemål om att ljusen skulle ha olika karaktär, varför det ena tornet i stället försågs med en spegelapparat. Fyrplatsen anlades åren 1849-1850.