Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Höganäs kn, KULLAGÅRDEN 1:4 KULLENS FYR

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kullen, eller Kullahalvön, är en halvö i nordvästra Skåne, i Höganäs kommun. Halvön ligger mellan Öresund och Skälderviken. Kullens spets utgör tillsammans med Gilbjerg hoved på Själland, den nordliga avgränsningen av Öresund.

I nordväst ligger Kullaberg, en urbergshorst med brant stupande klippor mot Skälderviken. Kullaberg är idag ett naturreservat. Områdets huvudnäringar genom åren har varit fiske och jordbruk. Mölle och Kullagården var centra för den tidiga badturismen. Längst ut på udden ligger Kullens fyr. Centralort på Kullen är Höganäs. De havsnära orterna, till exempel Nyhamnsläge, Mölle och Arild är alltjämt attraktiva orter för turister, liksom naturreservatet Kullaberg.