Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HJÄLLBO 6:8 SKOLSPÅRET

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Beskrivning - karaktär
Skärmtaket som täcker ett gångstråk utefter de fem punkthusen symboliserar en koppling mellan funktion och estetik. I en dokumentärfilm från 1970-talet säger man att taket fyller en viktig funktion i det kalla och regniga nordiska klimatet. Människor skall kunna ta sig från sina hem till den närmaste affären torrskodda. På samma gång har de passerande möjlighet att uppleva konstverk som står mellan pelarna hela vägen; skulpturer i betong, marmorkross och järn.
Program - skydd
I regeringens proposition 1997/98:165 betonas att det finns stor anledning att iaktta varsamhet vid förändringar och tillägg i yngre bebyggelse så att inte deras värdefulla egenskaper onödigt förstörs. Skolspåret är ett sådant område, det har utvärderats vid flera tillfällen och en utredning om byggnadsminnesförklaring har gjorts, men ägaren avböjde möjligheten att byggnadsminnesförklara bostadsområdet.