Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ENSKEDE GÅRD 1:1

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av ett flertal mindre byggnader, ursprungligen uppförda som personallokaler och förråd för park- och renhållningsavdelningen samt vattenledningsverket på 1950-talet. Anläggningen har sedermera byggt om och till under årens lopp. Hus 6 med röd fjällpanel och vit puts samt utanpåliggande skorsten. Hus 7 är byggd i vinkel med garage i vit puts med gröna panelportar och pulpettak placerad mot gatan och sammanlänkad med hus 10 innehållande kontorslokaler i röd lockpanel med sadeltak. Hus 12 är troligen uppfört som garage på 1970-talet. Vid inventering 2009 utnyttjades lokalerna rörfirma samt hunddagis och personallokaler för vattenledningsverket.