Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 12:11 M.FL. VARUHUSKVARTEREN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Hela kv 9 Perukmakaren tas upp av ett affärs- och parkeringshus från 1966.
Kvarteren 10 Värnamo används i huvudsak av varuhuset NK. Den nuvarande ägostrukturen grundlades 1864 när en liten bosättningsbutik startades av Ferdinand Lundquist, som senare ökade i kvarteret och blev NK.
Kvarteret har under de senaste 70 åren dominerats av varuhuset Ferdinand Lundquist/NK. Trots omfattande nybyggnader och genomgripande ombyggnader finns äldre byggnader och detaljer kvar, bl.a. den kryssvälvda källaren som i dag utgör en unik restaurangmiljö.
Kvarteret 11 Arkaden upptas av tre byggnader från år 1974 med affärs- och kontorshus.
Kvarteret 12 Härbärget upptas till mer än hälften av en nyare byggnad från 1973. Därutöver omfattar det tre hus från 1800-talet och ett från 1930.