Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:1 NYMBLE

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Tekniska högskolans kårhus byggdes år 1929-30 och stod klart samma år som Stockholmsutställningen. Kårhuset är en av de första funktionalistiska byggnaderna i Sverige. Byggnaden har sedan kommit att byggas till i takt med Tekniska högskolans ökade elevantal och kårens stigande medlemsantal. En tillbyggnad tillkom år 1952, ritad av arkitekterna Sven Markelius och Bengt Lindroos. Lindroos ritade även kårhusets andra utbyggnad år 1977.

Kårhusets funktionalistiska byggnadsstil utgör en märkbar kontrast till Tekniska högskolans huvudbyggnad ritad av Erik Lallerstedt i historiserande stil som anspelar på äldre arkitekturs formspråk.