Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Luleå kn, GÅSEN 13 GÅSEN 13, F.D. TIDNINGSHUSET NORRBOTTENSKURIREN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Byggnaden ligger i ett centralt och prestigefyllt läge i den nya stad som reste sig ur de förkolnade brandresterna.
Den nygotiska tegelkyrkan (nuvarande domkyrkan) i grannkvarteret började byggas ungefär samtidigt som Kurirenhuset, vilket var ett av de första som återuppbyggdes efter branden. Vid sekelskiftet 1800/1900 ramades Kyrkplatsen in av två- och trevåningshus med påkostade fasader däribland Kurirenhuset tillsammans med C. O Bergmans stora putsade hus -numera dormkapitelhuset- och flera hus med hörntorn däribland Erikssonska huset i kv. Gripen och Centralhotellet i kv. Hönan. Flera av de samtida fastigheterna i grannskapet hade spiktegelklädda fasader, de båda hörnhusen i kv. Orren och kv.Järpen står ännu kvar, medan andra har rivits.
Spiktegel slog igenom som fasadmaterial i Luleå i samband med återuppbyggnaden efter stadsbranden.

Källa: Dokumentation-kulturhistorisk värdering, Norrbottens kuriren, Länsstyrelsen Norrbottens län, 2009-11-20